Aplicatii structuri

1.a. Definiti tipul MECI cu campurile:
  echipa1, echipa2 - siruri de 20 caractere
  nr1, nr2 - intregi ( nr de goluri marcate de fiecare echipa );
b. Scrieti functia CITIRE_MECI, fara parametri, care citeste informatiile despre o structura MECI, pe care o returneaza - nr1, nr2 trebuie sa fie pozitive;
c.Sa se defineasca tabloul CAMPIONAT cu MAX elemente de tip MECI, MAX fiind o constanta predefinita;
d. Scrieti functia CITIRE_CAMP, void, fara parametri, care initializeaza tabloul CAMPIONAT, considerat variabila globala, prin apelul functiei CITIRE_MECI;
e. Sa se scrie functia TIP care primeste un sir de caractere si tipareste informatiile despre toate meciurile din tabloul CAMPIONAT, in care echipa cu numele primit a obtinut victoria sau rezultat egal; functia va returna numarul de meciuri  tiparite;
f. Scrieti programul care sa apeleze functiile de la d,e.
 
 

2.a. Definiti tipul MATERIA care contine campurile: nume - sir de 15 caractere; ore_curs - intreg; tip_examen - caracter, putand avea valorile 'C', 'S', 'A' ( colocviu, examen de semestru sau de an );
b. Scrieti functia CITIRE_MAT, fara parametri, care citeste informatiile despre o structura MATERIA, pe care o returneaza; se va face validarea tuturor campurilor: nume -  contine doar litere sau blancuri; ore_curs - intreg strict pozitiv; tip_examen - doar unul din caracterele de mai sus;
c. Definiti tabloul PROGRAMA de MAX elemente de tip MATERIA, MAX fiind o constanta predefinita;
d. Scrieti functia CITIRE_PROGRAMA, void, fara parametri, care initializeaza tabloul PROGRAMA, considerat variabila globala, prin apelul functiei CITIRE_MAT;
e. Scrieti functia TIP care primeste ca parametru un caracter si un intreg, tipareste informatiile despre materiile  din PROGRAMA care au campul tip_examen identic cu parametrul si nr_ore egal cu intregul si returneaza numarul de materii gasite si tiparite.
f. Scrieti programul care sa apeleze functiile de la d,e.
 
 

3.a. Definiti tipul ORAS care contine campurile - vezi rezolvare:

b. Scrieti functia CITIRE_ORAS, fara parametri, care citeste informatiile despre o structura ORAS, pe care o returneaza; se va face validarea campurilor: nume - poate contine doar litere; precip - o valoare pozitiva; zona - poate fi doar unul din caracterele de mai sus;
c. Definiti tabloul ORASE de MAX elemente de tip ORAS, MAX fiind o constanta predefinita;
d. Scrieti functia CITIRE_ORASE, void, fara parametri, care initializeaza tabloul ORASE, considerat variabila globala, prin apelul functiei CITIRE_ORAS;
e. Scrieti functia TIPARIRE care primeste doi parametri, un real si un caracter si tipareste informatiile despre orasele din ORASE, care au campul precip mai mare decat primul parametru, au zona egala cu caracterul primit si numele incepe cu o consoana; functia va returna numarul de orase gasite ca avand caracteristicile de mai sus.
f. Scrieti programul care sa apeleze functiile de la d,e.