Home
Curriculum-Vitate
Research-Projects
Publications
Teaching
Diploma-Projects
Master-Projects
Downloads
Links
Photos
 


Contact Information

Address: Computers & Software Engineering Department "Politehnica" University of Timisoara V. Parvan 2, Timisoara, 1900, Romania
Office: ASPC Building, Office no 08
Phone: +40 256 40 40 61
Fax: +40 256 40 32 14
E-mail: chirila{at}cs.upt.ro
Web Page: http://www.cs.upt.ro/~chirila

Teaching (Main Keywords)

Bachelor Master Distance Learning Administrative
  • Practica 2020 la disciplina SISC - Securitatea Informatiei si a Sistemelor Cibernetice user chirila pass chirila

Proiectul Inside-T

Transmiterea intergenerațională a cunoașterii, pentru promovarea unui turism sustenabil în zonele rurale

Părți largi ale teritoriului european sunt arii rurale și aproximativ 30% din populația continentului trăiește încă în aceste locații. Ariile rurale și în particular locațiile îndepărtate încă se confruntă cu diverse încercări economice și demografice.

Îmbătrânirea și migrația sunt motive serioase de îngrijorare, ele ducând la deteriorarea mediului operațional al comunității de afaceri. Lipsa forței de muncă (în plan cantitativ și calitativ) poate descuraja investițiile. Noi afaceri pe plan local, promovate de tineri șomeri, de preferință femei, care profită de avantajele activităților vechi și tradiționale, adăugând inovare de piață și folosirea unor noi tehnologii, pot fi o soluție potențială în anumite cazuri la problema lipsei de oportunități corespunzătoare de lucru pe plan local.

Ținând cont de acestea, INSIDE-T propune să promoveze învățarea inter-generație și dezvoltarea aptitudinilor profesionale la adulții tineri și femeile șomere, pentru mărirea sustenabilității sociale, în turismul în zonele cu densitate redusă de populație (arii rurale). Aliniat cu aceasta, INSIDE-T dorește să facă o breșă în credințele negative, sociale și economice, privind viitorul teritoriilor cu densitate redusă de populație.

Website: https://insidetproject.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/InsideTProject


        

| Home | Curriculum Vitae | Research Contracts | Research Projects | Publications | Teaching | Diploma projects | Master projects | Projects | Downloads | Links | Photos |
Ciprian-Bogdan Chirila © 2003-2013