Sistem de asistenta la parcare pentru Tpark
Cod PN-III-P2-2.1-CI-2017-0427
Contract nr. 51CI/2017

Proiect finantat de UEFISCDI (Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii)
Programul 2 din PNCDI III: Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare
Subprogramul 2.1 – Cecuri de Inovare (CI)Descrierea proiectului

Finantare
Valoarea totala a contractului: 50.000 lei
De la bugetul de stat: 45.000 lei credite bugetare si de angajament
Cofinantare: 5.000 lei

Furnizor de servicii de cercetare: UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
Echipa proiectului:
Conf.Dr.Ing. Dan Pescaru
Sl.Dr.Ing. Codruta Istin
Drd.Ing. Marius Baba

Beneficiar: PICONET SRL

Rezumat
Proiect a avut ca obiectiv principal dezvoltarea unei metode pentru detectia si raportarea starii privind ocuparea unei parcari publice utilizând informatia obtinuta de la camere de supraveghere. Bazat pe aceasta metoda s-a implementat un prototip functional menit sa o valideze si sa permita evaluarea performatei în diverse conditii întâlnite într-o parcare reala.


Activitati


Rezultate


Contact

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA (UPT)
str. Piata Victoriei, nr. 2
300006 Timisoara, Romania tel. 0256-403000, fax 0256-403021
e-mail: rector@upt.ro
Persoana de contact: director proiect conf.dr.ing. Dan Pescaru
e-mail: dan.pescaru@cs.upt.ro

PICONET SRL
Str. SUBONI, nr. 7
300314 Timisoara, Romania
tel. 0256-294608, fax 0256-294609
e-mail: contact@piconet.ro
Persoana de contact: Ec. Dan Holotescu