[ Actualizat 6.07.2020 ]
Rezultate și confirmări Septembrie 2019

Rezultatele finale, candidați licențiați.
Rezultatele inainte de runda 1 de confirmări, candidați respinși.

În atenția candidaților admiși pe locuri cu taxă:


Rezultatele inițiale ale concursului

IMPORTANT: Candidatii trebuie sa se prezinte la Secretariatul B615, pentru confirmarea prin semnatura a locului la care au fost admisi, in 20.09.2019, începând cu ora 9. Neprezentarea la confirmari sau necompletarea actelor atrage excluderea din concurs, inclusiv pentru studentii declarati admisi.

Candidații pentru care pe coloana "ADMIS LA OPT" nu apare scris nimic NU SUNT ADMIȘI

Pentru ocuparea unui loc fără taxă, este obligatorie, pe lângă depunerea chitanței de plată a taxei de confirmare, și depunerea la dosar a diplomei sau adeverinței de licență în ORIGINAL.

Perioada în care trebuie plătită prima rată din taxa de școlarizare este precizată aici PDF

Programarea candidaților - Septembrie 2019

Conform Metodologiei, este responsabilitatea candidatului, sa isi verifice corectitudinea datelor introduse în listele atașate.

Examen admitere
Detalii despre desfășurarea examenului (prezentare, tematică interviu, etc.) se găsesc în metodologie (în particular anexa 2 din metodologia suplimentară ACPDF).

Candidații care au precizat ca primă opțiune una din specializările în limba engleză vor avea prezentarea și vor susține interviul în limba engleză. Interviul va conține de asemenea și o probă de engleză pentru cei care au cel puțin o opțiune în limba engleză.

Candidații care nu participă la interviu vor fi eliminați din concurs.

Interviul constă într-o prezentare de către candidat a unei propuneri de teme de cercetare, eventual corelată cu tema abordată la lucrarea de diplomă (licență), urmată de întrebări din partea membrilor comisie. Se recomanda (dar nu e obligatorie) consultarea in acest scop a unui cadru didactic sau cercetator din domeniu.

Aprecierea prezentării de către comisie se face conform art. 19 din metodologia suplimentară AC PDF.

Conform metodologiei, formula de calcul a mediei de admitere este Media = ( 2,5 × Md + 2 × Ni + K  ) / 5 unde Md = media examenului de diplomă/licență, Ni = notă de aprecierea sintetică (poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere, et cetera; vedeți informații despre echivalare PDF), și K = coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat extern

Timpul total alocat pentru fiecare student este de 5 minute (3 minute prezentare, 2 minute întrebari și discuții).

Cei care prezintă prin Skype: reprezentanții lor trebuie să ia legatura cu secretarul comisiei la care vor fi programați, pentru a se asigura că se va face corect conexiunea la Skype.

Studenții vor avea pregătit ca suport pentru interviu o prezentare (slide-uri) în format .PPT (compatibil Office XP sau 2000) sau în format PDF, întocmit conform art. 16-18 din metodologia suplimentară ACPDF.
Prezentările vor fi copiate de candidați pe calculatoarele din sălile de concurs, în ziua interviului, după un orar care va fi afișat (de regulă operațiunile de copiere se vor face dimineața, cu aprox. 30 minute înainte de începerea concursului).