1. Internaţionalizare, echitate şi management universitar pentru un învăţământ superior de calitate (IEMU), UEFISCDI, 2014-2015

 

 

1. Cross-Border Access Infrastructure to High-Level Education through Web Casts-2007-2013 Interreg IPA Cross-Border Cooperation Romania-Serbia Programme, 2014-2015

2. JCPICS-UDPUT, Joint Cross-Border Internet Communication System of the University of Debrecen and Politehnica University of Timisoara-Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013, 2013-2015

3. HURO Mobile Assistant, Cross-border academic development of an image-based recommandation system for regional educational purposes- Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013, 2012

4. FLAG, Arhitecturi de virgula flotanta pentru aplicatii grafice pe platforme FPGA-PN-II TE, 2011-2013

5. Framework de executie pentru optimizarea consumului aplicatiilor mobile-PNCDI II IDEI, 2009-2011

6. WeSteer-Support Actions for the Emergence of a Research Driven Automotive Cluster in Vest Romania-FP7, 2007-2008

7. Proiectarea si realizarea unei retele de sisteme încapsulate mobile, pentru comunicarea de mesaje, fara fir, într-un spatiu delimitat-CNCSIS tip A, 2007

8. Modelarea, proiectarea si dezvoltarea sistemelor timp - real pentru aplicatii critice de achizitie de semnal, prelucrare si control digital încorporat-CNCSIS, tip A, 2005-2007