Aceasta este o traducere neoficială a Licenței GNU de Documentație Liberă (GNU FDL) în limba română. Aceasta nu a fost publicată de Fundația pentru Software Liber, și nu constituie termenii juridici pentru software care utilizează GNU FDL – numai textul original în limba engleză al licenței GNU FDL face acest lucru. Totuși, sperăm că această traducere va conduce la o mai bună înțelegere a vorbitorilor de limbă română a licenței GNU FDL.


Aveți permisiunea de a republica această traducere, modificată sau nemodificată, numai conform cu termenii de la http://www.gnu.org/licenses/translations.html.


This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Romanian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU FDL—only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Romanian speakers understand the GNU FDL better.


You may publish this translation, modified or unmodified, only under the terms at http://www.gnu.org/licenses/translations.html.


GNU – LICENŢĂ DE DOCUMENTAŢIE LIBERĂ

Versiunea 1.3, 3 noiembrie 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. https://fsf.org/

Se permite oricui să copieze şi să distribuie copii textuale ale acestui document de licenţă, dar nu se permit modificări ale acestuia.0. PREAMBUL

Scopul acestei licenţe este să facă un manual, un text de specialitate sau un alt document funcţional şi util să fie „liber” în sensul libertăţii de a asigura oricui libertatea efectivă de copiere şi de redistribuire a respectivului document, cu sau fără modificarea acestuia, fie în scop comercial, fie în scop necomercial.

În al doilea rând, această licenţă asigură pentru autor şi pentru editură un mod de obţinere a recunoaşterii pentru munca lor, în acelaşi timp nefiind consideraţi răspunzători pentru modificările făcute de alţii.

Prezenta licenţă este un fel de „copyleft”, ceea ce înseamnă că lucrările care derivă din document, trebuie la rândul lor să fie libere, în acelaşi sens al termenului. Vine în completarea Licenţei Publice Generale GNU, care este o licenţă de copyleft destinată softwareului cu liber acces.

Noi am elaborat această licenţă pentru a fi utilizată pentru manuale pentru software liber, pentru că softwareul liber necesită şi documentaţie liberă: un program cu liber acces ar trebui să fie prevăzut cu manuale de instrucţiuni, care să ofere aceeaşi libertate de acces ca şi programul software. Dar această licenţă nu este limitată la manualele software; ea poate fi de asemenea utilizată pentru orice operă textuală, indiferent de subiectul acesteia şi indiferent dacă a fost sau nu publicată sub formă tipărită. Noi recomandăm această licenţă în special pentru lucrări, a căror scop este instruirea sau oferirea de informaţii.1. APLICABILITATE ŞI DEFINIŢII

Prezenta licenţă se aplică la orice manual sau text de alt gen, din orice domeniu, care conţine o menţiune plasată de către deţinătorul copyrightului, în care se menţionează că acesta poate fi distribuit în condiţiile acestei licenţe. O astfel de menţiune oferă o licenţă internaţională, scutită de tantieme (taxe de licenţă, taxe de utilizare), pe o durată nelimitată, pentru utilizarea respectivei lucrări, în condiţiile menţionate în aceasta. „Documentul” se referă mai jos la orice astfel de manual sau de lucrare sub formă de text. Orice persoană din public este un titular de licenţă şi ne adresăm acestuia cu „dumneavoastră”. Dumneavoastră acceptaţi această licenţă în cazul în care copiaţi, modificaţi sau distribuiţi lucrarea, într-un mod care necesită permitere sub legea copyrightului.

O „Versiune modificată” a documentului înseamnă orice lucrare care conţine Documentul sau o parte din acesta, fie copiată literal, fie cu modificări şi/sau care a fost tradusă într-o altă limbă.

O „Secţiune secundară” este o anexă denumită, sau o parte de Document care precede textul propriu-zis, care se referă exclusiv la relaţia editorilor sau autorilor Documentului cu subiectul general (sau cu chestiuni care se referă la acesta) şi care nu conţine nimic care ar putea să privească direct acel subiect general. (Astfel, dacă Documentul este parţial un manual de matematică, atunci o Secţiune secundară ar putea să nu explice nici un fel de matematică.) Relaţia poate fi o chestiune de implicare istorică cu subiectul sau cu chestiuni legate de acesta, sau de poziţie juridică, comercială, filozofică, etică sau politică, privitor la acestea.

Secţiunile invariante” sunt anumite Secţiuni secundare, a căror titluri sunt desemnate ca fiind cele ale unor Segmente invariante, în menţiunea care declară că Documentul a fost scos sub Licenţă. În cazul în care o parte nu se potriveşte cu definiţia de mai sus de Secundară, atunci aceasta nu poate fi considerată Invariantă. Un Document poate conţine zero Secţiuni Invariante. În cazul în care un Document nu identifică Secţiuni Invariante, atunci înseamnă că acestea nu există.

Textele de copertă” sunt anumite pasaje scurte din text, care sunt tipărite ca Texte pe coperta anterioară sau ca Texte pe coperta posterioară, în menţiunea care declară că Documentul a fost scos sub Licenţă. Un Text de pe coperta anterioară poate avea cel mult 5 cuvinte, iar un Text de pe coperta posterioară poate avea cel mult 25 de cuvinte.

O copie „Transparentă” a Documentului înseamnă o copie care poate fi citită de către un dispozitiv, reprezentată într-un format a cărui descriere este disponibilă publicului larg, care este adecvată pentru revizuirea documentului direct cu editoare generice de text sau (pentru imaginile compuse din pixeli), pentru programe generice de paint, sau (pentru imagini), cu unele editoare de imagini larg accesibile publicului, şi care este adecvată pentru a fi introdusă în formatoare de text, sau spre traducere automată într-o multitudine de formate adecvate introducerii în formatoare de text. O copie elaborată într-un format de fişier dealtfel Transparent, a cărui marcaj, sau a cărui absenţă de marcaj, a fost concepută ca să împiedice sau să descurajeze modificările ulterioare de către cititori, nu este Transparentă. Un format de imagine nu este Transparent, dacă este utilizat pentru orice cantitate substanţială de text. O copie care nu este „Transparentă” se numeşte „Opacă”.

Exemple de formate adecvate pentru copiile Transparente includ ASCII simplu fără marcaje, formatul Textinfo input, formatul LaTeX input, SGML sau XML care utilizează un DTD disponibil publicului, şi HTML simplu conform standardului, PostScript sau PDF destinat modificării umane.

Exemple de formate pentru imagini transparente includ PNG, XCF şi JPG. Formatele opace includ formate sub protecţia proprietăţii, care pot fi citite şi editate doar de către procesoare de text protejate ca proprietate, SGML sau XML pentru care DTD şi/sau instrumentele de procesare nu sunt larg disponibile pentru public, şi HTMLurile generate automat, PostScript sau PDFuri produse de către alte procesoare de text, doar în scopuri de producere.

Pagina titlu” înseamnă, pentru o carte tipărită, pagina-titlu ca atare, plus paginile care urmează acesteia, care sunt necesare pentru a ţine legat, în mod lizibil, materialul care este necesar pentru această Licenţă, ca să apară în pagina titlu. Pentru lucrări în formate care nu au o pagină titlu ca atare, „Pagina titlu” înseamnă textul de lângă cea mai marcantă apariţie a titlului lucrării, precedând începutul textului lucrării în sine.

Editorul” înseamnă orice persoană sau entitate, care distribuie către public copii ale Documentului.

O secţiune „Intitulată XYZ” înseamnă o subunitate denumită a Documentului, a cărei titlu fie este exact XYZ, sau care conţine XYZ în paranteze, urmat de un text care traduce XYZ într-o altă limbă. (Aici, XYZ înseamnă o denumire a unei anumite secţiuni menţionată mai jos, cu ar fi „Confirmări”, „Dedicaţii”, „Avize”, sau „Istoric”.) „A păstra titlul” unei asemenea secţiuni când modifici Documentul înseamnă că aceasta va rămâne o secţiune „Intitulată XYZ” conform acestei definiţii.

Documentul poate include orice declaraţii de garantare, lângă menţiunea care declară că această Licenţă se aplică la Document. Aceste declaraţii de garantare sunt considerate ca fiind incluse prin referire la această Licenţă, dar numai privitor la garantările de neimplicare; orice altă implicaţie pe care ar putea-o avea aceste declaraţii de garantare este nulă şi nu produce efecte asupra sensului acestei Licenţe.2. COPIERE TEXTUALĂ

Puteţi copia şi distribui Documentul în orice mediu, fie în mod comercial sau necomercial, în cazul în care această Licenţă, menţiunile de copyright şi menţiunea de licenţă în care se declară că Licenţa se aplică la document, vor fi reproduse pe toate copiile şi dacă dumneavoastră nu adăugaţi nici un fel de alte condiţii la condiţiile acestei Licenţe. Se interzice utilizarea oricăror măsuri menite să obstrucţioneze sau să controleze citirea sau copierea ulterioară a copiilor, pe care dumneavoastră le faceţi sau le distribuiţi. În orice caz, puteţi accepta plăţi pentru aceste copii. În cazul în care distribuiţi un număr de copii suficient de mare, trebuie de asemenea să respectaţi condiţiile din Capitolul 3.

Puteţi de asemenea să împrumutaţi copiile, în aceleaşi condiţii menţionate mai sus, şi puteţi şi să afisaţi copii în mod public.3. COPIERE ÎN CANTITATE MARE

În cazul în care dumneavoastră publicaţi copii tipărite (sau copii în medii, care în mod uzual au coperte tipărite) ale Documentului, care însumează mai mult de 100 de exemplare, şi dacă menţiunea de licenţă a Documentului necesită Texte de copertă, atunci dumneavoastră trebuie să ataşaţi la aceste copii coperte pe care să fie trecut, în mod clar şi lizibil, toate aceste Texte de copertă: textele de pe Coperta anterioară, pe coperta din faţă, iar textele de pe Coperta posterioară, pe coperta din spate. Ambele coperte trebuie de asemenea să vă identifice pe dumneavoastră în mod clar şi lizibil, ca fiind editorul acestor copii. Coperta anterioară trebuie să prezinte titlul complet cu toate cuvinte din titlu la fel de marcante şi de vizibile. În plus, dumneavoastră puteţi adăuga şi alt material pe coperte. Copierea cu modificări limitate la coperte poate fi considerată în alte privinţe ca o copiere literală, atât timp cât se respectă titlul documentului şi se satisfac aceste condiţii.

În cazul în care textele necesare pentru fiecare copertă sunt prea voluminoase pentru a încăpea în mod lizibil, dumneavoastră trebuie să amplasaţi primele enumerate (atâtea, câte se potrivesc în mod rezonabil) pe coperta în sine şi să continuaţi cu următoarele pe paginile adiacente.

În cazul în care publicaţi sau distribuţi copii Opace ale Documentului, care în total însumează peste 100 de exemplare, atunci fie trebuie să includeţi o copie Transparentă lizibilă pe dispozitive împreună cu fiecare copie Opacă, fie trebuie să menţionaţi în fiecare copie Opacă sau împreună cu aceasta o locaţie de Internet, de la care publicul larg care utilizează Internetul, utilizând protocoale de reţea standard pentru public, va avea acces de download a unei copii complet Transparente a Documentului, a materialului la liber sau adăugat. Dacă faceţi uz de ultima opţiune, trebuie să urmaţi etape foarte prudente, atunci când veţi începe să distribuiţi copii Opace în cantitate mare, pentru a vă asigura că această copie Transparentă va rămâne totuşi accesibilă la locaţia declarată cel puţin timp de încă un an după ultimul moment în care dumneavoastră aţi distribuit către public o copie Opacă a acestei ediţii (direct, sau prin agenţii dumneavoastră sau prin comercianţi en-detail).

Se recomandă, dar nu se solicită în mod imperativ, ca dumneavoastră să contactaţi autorii Documentului cu mult înainte de a redistribui orice număr mare de copii, pentru a le oferi acestora şansa să vă pună la dispoziţie o versiune actualizată a Documentului.4. MODIFICĂRI

Puteţi copia şi distribui o Versiune modificată a Documentului în condiţiile capitolelor 2 şi 3 de mai sus, cu condiţia să scoateţi Versiunea modificată doar sub această Licenţă, cu Versiunea modificată în locul Documentului, astfel acordând licenţa de distribuţie şi de modificare a Versiunii modificate către oricine, care posedă o copie a acesteia. În plus, dumneavoastră trebuie să faceţi următoarele în Versiunea modificată:

în pagina titlu, iar apoi adăugaţi o notă care să descrie Versiunea modificată, după cum s-a explicat în propoziţia anterioară.

În cazul în care Versiunea modificată include noi capitole de subiecte principale sau anexe care se consideră Secţiuni secundare şi care nu conţin material copiat din Document, dumneavoastră puteţi la libera latitudine să stabiliţi ca unele din aceste secţiuni, sau toate, să fie invariante. Pentru a face acest lucru, adăugaţi titlurile acestora în lista Secţiunilor invariante, în Versiunea modificată a menţiunii de licenţă. Aceste titluri trebuie să fie diferite de orice alte titluri de secţiuni.

Puteţi adăuga o secţiune numită „Avize”, în cazul în care acesta nu conţine nimic altceva decât avize pentru Versiunea dumneavoastră modificată, acordate de către diferite părţi – de exemplu, declaraţii de recenzie ale unor somităţi, sau despre faptul că textul a fost aprobat de către o organizaţie, ca definiţie autorizată a unui standard.

Puteţi adăuga în Versiunea modificată un pasaj de până la cinci cuvinte ca Text de copertă anterioară şi un pasaj de până la 25 de cuvinte ca Text de copertă posterioară, la sfârşitul listei de Texte de copertă. Un singur pasaj de Text de Copertă din faţă şi un singur Text de Copertă posterioară pot fi adăugate de către orice entitate (sau prin aranjamente făcute de către orice entitate). În cazul în care Documentul deja conţine un text de copertă pentru aceeaşi copertă, adăugat anterior de către dumneavoastră, sau printr-un aranjament efectuat de către aceeaşi entitate în numele căreia acţionaţi, atunci dumneavoastră nu puteţi adăuga altul; dar îl puteţi înlocui pe cel vechi, cu acordul explicit al editorului anterior, care l-a adăugat pe cel vechi.

Autorul/autorii şi editorul/editorii Documentului nu acordă prin intermediul acestei Licenţe avizul de utilizare a numelor lor pentru publicitate pentru o

Versiune modificată, sau pentru a obţine sau a implica avizarea oricărei Versiuni modificate.

5. COMBINARE DE DOCUMENTE

Puteţi combina Documentul cu alte documente scoase sub această Licenţă, în condiţiile stipulate în capitolul 4 de mai sus pentru versiuni modificate, cu condiţia să includeţi în combinaţie toate Secţiunile Invariante ale tuturor documentelor originale, nemodificate, şi să le menţionaţi ca şi secţiuni invariante ale lucrării dumneavoastră combinate în menţiunea de licenţă şi să păstraţi toate Declaraţiile acestora de Garantare.

Lucrarea combinată trebuie să conţină doar o singură copie a prezentei Licenţe şi mai multe Secţiuni Invariante identice pot fi înlocuite d o singură copie. În cazul în care există multiple Secţiuni invariante cu aceeaşi denumire dar cu conţinuturi diferite, creaţi pentru fiecare astfel de secţiune un titlu unic, prin adăugarea la sfârşitul titlului, în paranteze, a numelui autorului original sau a editorului acelui capitol dacă se cunoaşte, sau a unui număr unic în caz contrar. Face aceeaşi modificare şi privitor la titlurile capitolelor din lista de Secţiuni Invariante din menţiunea de licenţă a lucrării combinate.

În combinaţie, dumneavoastră trebuie să combinaţi orice capitole intitulate

Istoric” din diferitele documente originale, formând un capitol intitulat „Istoric”; la fel, combinaţi orice capitole intitulate „Recunoaşteri” şi orice capitole intitulate „Dedicaţii”. Trebuie să ştergeţi toate secţiunile intitulate „Avize”.6. COLECŢII DE DOCUMENTE

Puteţi face o coelcţie, formată din Document şi din alte documente scoase sub această Licenţă şi puteţi în locui copii individuale ale acestei Licenţe din diferite documente cu o singură copie care să fie inclusă în colecţie, cu condiţia să respectaţi regulile acestei Licenţe pentru copierea textuală a fiecărui document, în toate privinţele.

Puteţi extrage un singur document dintr-o astfel de colecţie şi îl puteţi distribui individual sub această Licenţă, cu condiţia să inseraţi o copie a acestei Licenţe în documentul extras şi să respectaţi condiţiile prezentei Licenţe în toate celelalte privinţe, privitor la copierea literală a acelui document.7. AGREGARE CU LUCRĂRI INDEPENDENTE

O compilaţie a Documentului sau a unor lucrări derivate din acesta, cu alte documente sau lucrări separate şi independente, într-un volum de stocare sau întrun mediu de distribuţie, se numeşte o „agregare”, dacă copyrightul care rezultă din compilaţie nu va fi utilizat pentru limitarea drepturilor legale ale utilizatorilor compilaţiei, dincolo de cele permise de lucrările individuale. Dacă Documentul se va include într-o agregare, prezenta Licenţă nu se va aplica asupra celorlalte lucrări din agregare, care lor nu sunt şi ele lucrări derivate din Document.

Dacă cerinţa pentru Textul de copertă, din capitolul 3, se aplică la aceste copii ale Documentului sau dacă Documentul reprezintă mai puţin de jumătate din întregul agregat, Textele de copertă ale Documentului pot fi amplasate pe coperte care să împartă Documentul în cadrul agregatului, sau pe echivalentul electronic a copertelor, dacă Documentul este în format electronic. În caz contrar, acestea trebuie să apară de coperte tipărite, care să cuprindă întregul agregat.8. TRADUCERE

Traducerea este considerată un fel de modificare, astfel încât puteţi distribui traduceri ale Documentului în condiţiile din capitolul 4. Pentru înlocuirea Secţiunilor invariante cu traduceri, aveţi nevoie de acorduri speciale de la deţinătorii de copyright ai acestora, dar puteţi include traduceri ale unor Secţiuni invariante, în plus la versiunile Invariante ale acestor Secţiuni. Puteţi include o traducere a acestei Licenţe şi toate menţiunile de licenţă din Document şi orice Declaraţii de garantare, cu condiţia că veţi include de asemenea şi versiunea originală în limba engleză a acestei Licenţe şi versiunile originale ale acelor menţiuni şi declaraţii. În caz de neconcordanţe între traducere şi versiunea originală a acestei Licenţe sau a unei notificări sau declaraţii de garantare, versiunea originală va prevala.

În cazul în care un capitol se intitulează „Recunoaşteri”, „Dedicaţii” sau „Istoric”, cerinţa (din secţiunea 4) de Păstrare a Titlului (secţiunea 1) va necesita în mod uzual modificarea titlului existent.9. ÎNCETARE

Nu vi se permite copierea, modificarea, sublicenţierea sau distribuirea Documentului, cu excepţia cazului în acare acest lucru este în mod expres stipulat în această Licenţă. Orice încercare de copiere, modificare, sublicenţiere sau distribuire diferită va fi nulă şi neavenită şi va sista în mod automat drepturile dumneavoastră de sub această Licenţă.

În orice caz, dacă încetaţi orice încălcarea acestei Licenţe, atunci licenţa dumneavoastră de la un anumit deţinător de copyright va fi restabilită (a) temporar, cu excepţia cazului şi până în momentul când deţinătorul de copyright vă va anula în mod explicit şi definitiv licenţa şi (b) permanent, în cazul în care deţinătorul de copyright vă va notifica privitor la încălcare, prin mijloace rezonabile, cu până la 60 de zile după anularea licenţei.

În afară de acestea, licenţa dumneavoastră de la un anumit deţinător de copyright va fi reinstaurată permanent, dacă deţinătorul de copyright vă va notifica privitor la încălcare prin mijloace rezonabile, dacă este prima dată când aţi primit notificarea de încălcare a acestei Licenţe (pentru orice lucrare) de la deţinătorul de copyright şi dacă dumneavoastră veţi remedia încălcarea în până la 30 de zile de la primirea notificării.

Anularea drepturilor dumneavoastră din acest capitol nu anulează drepturile de licenţă a părţilor care au primit copii sau drepturi de la dumneavoastră, sub această licenţă. Dacă drepturile dumneavoastră au fost anulate şi nu au fost restabilite permanent, atunci achiziţionarea unei copii a unor părţi din material sau a întregului respectiv material nu vă va acorda drepturi de utilizare a acestuia.10. REVIZUIRI ULTERIOARE ALE PREZENTEI LICENŢE

Free Software Foundation poate publica din când în când versiuni noi, revizuite a Licenţei GNU de documentaţie liberă. Astfel de noi versiuni vor fi ca sens similare prezentei versiuni, dar ar putea diferi în detaliu, spre adresarea la noi probleme sau chestiuni. Vezi https://www.gnu.org/licenses/.

Fiecărei versiuni a Licenţei i se atribuie un număr de versiune distinct. În cazul în care în Document se specifică faptul că o anumită versiune numerotată a acestei Licenţe „sau oricare versiune ulterioară” se aplică la el, atunci dumneavoastră aveţi opţiunea să respectaţi termenii şi condiţiile fie a acelei versiuni menţionate, fie a unei versiuni ulterioare care a fost publicată (nu sub formă de proiect) de către Free Software Foundation. În cazul în care în Document se specifică faptul că printr-o procură se poate decide, care anume versiune viitoare a acestei Licenţe să se utilizeze, atunci acea declaraţie publică din procură, de acceptare a unei anumite versiuni, vă autorizează permanent să alegeţi pentru Document respectiva versiune.11. RELICENŢIERE

Site masiv de colaborare multi-autor” (sau „Site MMC”) înseamnă orice server World Wide Web, care publică lucrări cu copyright şi care de asemenea oferă facilităţi majore pentru oricine, pentru editarea acestor lucrări. O wiki publică, în care oricine poate să editeze, este un exemplu pentru un astfel de server. O

Colaborare masivă multi-autor” (sau „MMC”) conţinută în acel site înseamnă orice set de lucrări cu copyright, care se publică astfel pe un site MMC.

CC-BY-SA” înseamnă licenţa 3.0 Creative Commons Attribution-Share Alike, publicată de către Creative Commons Corporation, o corporaţie non-profit cu un punct de lucru principal în San Francisco, California, ca şi viitoarele versiuni copyleft ale respectivei licenţe, publicate de către aceeaşi organizaţie.

Incorporare” înseamnă publicarea sau republicarea Documentului, integral sau parţial, ca parte dintr-un alt Document.

O MMC este „eligibilă de relicenţiere” dacă este licenţiată sub această Licenţă şi dacă toate lucrările care au fost publicate prima dată sub această Licenţă în altă parte decât în acest MMC, iar apoi au fost incorporate integral sau parţial în

MMC, (1) nu au avut texte de copertă sau secţiuni invariante, şi (2) au fost prin urmare incorporate anterior de 1 noiembrie 2008.

Operatorul unui site MMC poate republica o MMC conţinută în site sub CC-BYSA pe acelaşi site oricând înainte de data de 1 august 2009, cu condiţia ca MMC să fie eligibilă pentru relicenţiere.


ADDENDUM: Cum să utilizaţi această licenţă pentru documentele dumneavoastră

Pentru ca să utilizaţi această Licenţă pentru un document pe care l-aţi scris, includeţi o copie a Licenţei în document şi amplasaţi imediat după pagina-titlu următoarea menţiune de copyright şi licenţă:

COPYRIGHT © ANUL NUMELE DUMNEAVOASTRĂ.

Se acordă permisiunea să se copieze, să se distribuie şi/sau să se modifice acest document, în condiţiile Licenţei GNU de documentaţie liberă, versiunea 1.3 sau orice versiune ulterioară publicată de către Free Software

Foundation; fără Secţiuni Invariante, fără Texte de copertă anterioară şi fără Texte de Copertă posterioară.

O copie a Licenţei este inclusă în secţiunea intitulată „Licenţă GNU de documentaţie liberă”.În cazul în care aveţi Secţiuni Invariante, Texte de copertă anterioară şi Texte de copertă posterioară, înlocuiţi segmentul „cu --- Texte” cu acesta:

cu Secţiunile invariante fiind ENUMERAŢI TITLURILE ACESTORA, cu Textele de pe Coperta anterioară fiind ENUMERAŢI şi cu Textele de pe coperta posterioară fiind ENUMERAŢI.

În cazul în care aveţi Secţiuni Invariante fără Texte de copertă, sau alte combinaţii dintre acestea, atunci mixaţi cele două alternative astfel, pentru a fi adecvate situaţiei.

În cazul în care documentul dumneavoastră conţine exemple importante de coduri de program, noi recomandăm publicarea acestor exemple în paralel cu alegerea dumneavoastră de licenţă de software liber, cum ar fi Licenţa GNU publică generală, pentru a permite utilizarea acestora în software-urile libere.


---

Obs.:
Responsabil traducere Alin Anton (alin.anton@cs.upt.ro), traducator autorizat Cristina-Codruta Popescu autorizatia nr. 1686 Ministerul Justitiei RO
Responsible for the translation Alin Anton (alin.anton@cs.upt.ro), authorized translator Cristina-Codruta Popescu autorization no. 1686 Ministry of Justice, Romania