Fundamente de informatică - Tema 1

  1. Scrieți o funcție care ia ca parametru un număr natural și returnează numărul cu cifrele în ordine inversă (5432 -> 2345; 430 -> 34).
  2. Scrieți un program care generează curba lui Koch. Alegeți lungimea inițială pentru segment (de ex. 1200) și aplicați regula de transformare până segmentul devine foarte mic (de ex. 2).
  3. Scrieți în ML următoarele funcții recursive pentru liste:
Marius Minea
Last modified: Thu Oct 9 9:45:00 EEST 2012