Fundamente de informatică - Tema 3

 1. Scrieți o funcție care transformă o formulă propozițională în formă normală conjunctivă.
  Puteți scrie o funcție care prelucrează direct reprezentarea internă a unei formule, fără a mai face citirea de la intrare, sau folosiți următoarea funcție de citire a unei formule propoziționale, scrisă cu ~ pentru negație, * pentru conjuncție, și + pentru disjuncție.
  O variantă de soluție
 2. Scrieți un program care calculează valoarea unei expresii cu operanzi întregi, operatori +, -, *, / și paranteze () citită de la intrare.
  Soluție în C și în ML: cu testare sau excepții la citire.
 3. Prin evaluarea în scurt-circuit a operatorilor booleni, doar în anumite cazuri trebuie evaluați toți operanzii. De exemplu, pentru expresia _ && _ && _, unde _ indică locul unei valori, doar în cazurile T && T && F, respectiv T && T && T trebuie evaluați toți operanzii.
  Pentru căte combinații de valori de adevăr trebuie evaluați toți operanzii în cazul unei expresii arbitrare cu &&, || și paranteze ?
Marius Minea
Last modified: Thu Oct 4 9:45:00 EEST 2012