Limbaje de programare - Evaluare

Disciplina de limbaje de programare este cu evaluare distribuită.
"Notele care reflectă cunostințele, competențele și abilitățile dobândite" (conform regulamentului) sunt în număr de trei, și se acordă prin teste î în săptămânile 5, 9 și 13. Refacerea la programarea a doua a acestor probe se asigură în săptămânile 9, 13 și 14.
Notele la lucrările de laborator din celelalte săptămâni începând cu săptămâna a 2-a formează nota la activitatea pe parcurs.
Activitatea pe parcurs e promovată dacă sunt promovate toate lucrărilor de laborator. Partea de "examen" a disciplinei e promovată dacă sunt promovate toate cel trei teste. Nota finală se obține din media lucrărilor de laborator și media testelor, fiecare cu pondere de 50%.
Conform regulamentului, lucrările de laborator se pot reface cu alte formații în limitele posibilităților oferite de sală. Un număr de maxim 25% (adică trei) lucrări de laborator (incluzând cele la care se acordă "note care reflectă cunostințele, competențele și abilitățile dobândite") pot fi recuperate dupa un orar expres.
marius@cs.upt.ro
Last modified: Thu Jan 3 10:20:00 EET 2012