Limbaje de programare: Tema 7

De rezolvat și predat la laboratorul din săptămâna 7

1. Scrieți un program care citește de la intrare două șiruri de maxim 100 de cifre fiecare și afișează care din ele reprezintă numărul cel mai mare (primul, al doilea, sau dacă sunt egale).
Indicații: numerele vor fi citite și memorate ca șiruri de caractere (fiind prea mari pentru a fi reprezentate pe un tip întreg sau real).
Scrieți o funcție care citește un șir de cifre într-un tablou dat ca parametru, având grijă să evitați depășirea.
Dintre două șiruri de cifre care nu încep cu 0, șirul cel mai lung reprezintă numărul mai mare. Dacă șirurile au lungimi egale, puteți folosi funcția standard de comparare de șiruri.

2. Scrieți o funcție care ia ca parametru o matrice pătrată de reali, de dimensiune n și îi afișează elementele, în căte o linie pentru fiecare diagonală paralelă cu cea secundară, luând și diagonalele și elementele de la stănga la dreapta.
Ca exemplu, pentru o matrice A cu 3x3 elemente, programul va afișa pe linii:
a11
a21 a12
a31 a22 a13
a32 a23
a33
Indicație: suma indicelor pe fiecare linie este aceeași, iar liniile au sume de indici crescătoare.


Marius Minea
Last modified: Mon Nov 5 16:30:00 EET 2012