(* Programul deseneaza fractalul cruce in format SVG (Scalable vector graphics)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Vicsek_fractal
  Compilati programul: ocamlc fisier.ml si apoi rulati ./a.out > patrat.svg
  (sub Windows, a.exe > patrat.svg )
  Vizualizati fisierul SVG, de exemplu in browser *)

open Printf

let rec fig x y len =      (* figură de latură len în punctul (x, y) *)
 if (len < 3.) then (     (* caz de baza: pătrat *)
  printf "M %.2f %.2f " x y; (* mută cursorul, punctul dat va fi un colț *)
  printf "h %.2f " len;    (* linie orizontală *)
  printf "v %.2f " len;    (* continuă cu linie verticală *)
  printf "h %.2f " (-. len); (* linie orizontală înapoi *)
  printf "v -%.2f " len;   (* linie verticala înapoi *)
 ) else
  let l3 = len /. 3. in    (* o treime de latură *)
  let l23 = 2. *. l3 in    (* două treimi *)
  (              (* cinci figuri mai mici în colțuri și centru *)
   fig x y l3;
   fig (x +. l23) y l3;
   fig (x +. l3) (y +. l3) l3;
   fig x (y +. l23) l3;
   fig (x +. l23) (y +.l23) l3
  )

let _ = (
  print_endline "<?xml version=\"1.0\"?>";    (* antet fișier SVG *)
  print_endline "<svg version=\"1.1\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">";
  print_string "<path d=\"";            (* desenarea *)
  fig 0. 0. 729.;
  print_endline "\"/>\n</svg>"
 )
 

This document was generated using caml2html