Instalare OCaml și Emacs

În laborator, lucrăm cu o combinație de trei pachete: editorul Emacs, compilatorul/interpretorul OCaml, și pachetul tuareg-mode pentru Emacs pentru OCaml care permite combinarea primelor două (rulând interpretorul într-o fereastră a editorului).

Pe distribuții Linux, instalarea celor trei pachete (emacs, ocaml și tuareg-mode) e de regulă suficientă fără altă configurare.

Pe Windows, puteți instala astfel:

Repornind Emacs, încărcați un fișier .ml și tastați Ctrl-c Ctrl-b. Ar trebui să apară ca în laborator promptul OCaml toplevel to run: ocaml pe care îl confirmați cu Enter, și apare fereastra cu interpretorul.
Aceste instrucțiuni au fost testate pe Windows 10 / 64 de biți la data scrierii acestui fișier. Dacă întâmpinați greutăți, vă rog trimiteți e-mail descriind cât mai precis problema.
Marius Minea
Last modified: Thu Oct 5 19:30:00 EEST 2017