Programarea calculatoarelor - Evaluare

Evaluarea distribuită la disciplina Programarea Calculatoarelor se face exclusiv la lucrările de laborator.
La 9 lucrări de laborator se notează activitatea efectuată cu ajutorul cadrului didactic (grupuri de 3 săptămâni: 2,3,4, 6,7,8, 10,11,12).
La 3 din lucrările de laborator notele se acordă pentru activitatea independentă (în săptămânile 5, 9, 13). Acestea reprezintă notele care reflectă conform regulamentului "cunostințele, competențele și activitățile dobândite" -- în săptămânile anterioare.
Promovarea activității pe parcurs necesita promovarea tuturor lucrărilor de laborator, indiferent de modul de lucru, asistat sau independent. Nota finală se obține din media lucrărilor asistate și media lucrărilor independente, fiecare cu pondere de 50%.
Refacerea oricărei lucrări de laborator, inclusiv cele reprezentând evaluarea cunoștințelor dobândite e posibilă o singură dată, fie în săptămâna imediat următoare, fie în săptămâna 14. Lucrarea introductivă din săptămâna 1 nu se notează.
marius@cs.upt.ro
Last modified: Tue Feb 24 14:15:37 EET 2009