Programarea Calculatoarelor: Laborator 4

In acest laborator se vor scrie functii care fac prelucrări secvențiale, caracter cu caracter.

1. Scrieți o funcție care ia ca parametru un număr real, presupus nenegativ si subunitar, și îi tipărește succesiv cifrele zecimale, până la o limită dată tot ca parametru.
Sugestie: aplicăm algoritmul de împărțire din școala elementară: înmulțind numărul cu 10, obținem un număr în intervalul [0, 10). Partea întreagă e cifra zecimală dorită; cu partea zecimală repetăm procedeul.
Un număr real x poate fi trunchiat la întreg (înspre zero) prin atribuire la un întreg, sau prin conversie de tip: (int)x .

2. Scrieți iterativ o funcție care citește de la intrare un număr natural dat în hexazecimal (baza 16). (Adaptați funcția readnat() scrisă la curs).

3. Scrieți diverse funcții care fac prelucrări numerice: determină dacă un număr e prim, găsesc cel mai mic divizor prim, tipăresc toți factorii primi, tipăresc primele 100 de numere prime, etc. (Încercați succesiv împărțirea cu fiecare număr, până găsiți un factor prim sau divizorul încercat devine prea mare, v. exemplele din notele de curs, sec. 6.2).

4. Scrieți probleme care efecturează diverse prelucrări ale unui text citit de la intrare: numărări de cuvinte și spații, transformări de cuvinte cu litere mari sau mici, numărarea determinarea celui mai lung cuvânt, eliminarea spațiilor multiple dintre cuvinte, filtrarea (eliminarea) anumitor părți din text, etc.

Vezi și exercițiile rezolvate (începând cu 3a).


Marius Minea
Last modified: Sun Mar 5 17:38:25 EET 2006