Programarea Calculatoarelor: Laborator 13

Recapitulare

Exercițiul 1. Scrieți și testați o funcție care ia ca parametri 3 numere naturale m, n și k și returnează un șir de caractere cu primele k cifre ale lui m/n după punctul zecimal.

Exercițiul 2. Scrieți și testați o funcție care ia o cifră între 1 și 9 și un șir de caractere reprezentând un număr natural în baza 10 și returnează șirul de caractere reprezentând produsul lor.

Exercițiul 3. Scrieți un program care afișează conținutul combinat a două fișiere cu numele date pe linia de comandă, astfel: Se compară primele cuvinte de pe câte o linie din fiecare fișier. Dacă cuvântul e același, e afișat, urmat de restul liniei din primul fișier (fără \n) și restul liniei din al doilea. Dacă cuvintele sunt diferite, se afișează cele două linii, în ordinea (alfabetică) dată de primele cuvinte. Când un fișier se termină, se afișează restul celuilalt.


Marius Minea
Last modified: Sat Apr 5 17:38:25 EET 2008