[ Actualizat 6.07.2020 ]
Etape

Metodologia UPT de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2020 la ciclul de studii universitare de master PDF

Procedura de desfășurare on-line a concursului de admitere la master PDF

Acte necesare pentru dosarul de înscriere - admitere master 2020 extern

Noutăți admitere master: Conform metodologiei de admitere la master și în urma consultațiilor în Biroul Consiliului Facultății din data de 15.06.2020, pentru nota de apreciere sintetică Ni din formula mediei de admitere la master, Facultatea de Automatică și Calculatoare a optat pentru varianta cu echivalarea cu media multianuală de licență, pentru absolvenții aceluiași domeniu de licență cu cel de master, la solicitarea candidaților.

According to the methodology for admission to the Master programs, and following consultations in the Faculty Council Office on 15.06.2020, for the synthetic assessment note Ni from the formula for the admission grade, the Faculty of Automation and Computers opted for equating it to the multiannual average of the bachelor program, for graduates with the same bachelor's and master's field, at the candidate’s request.

Programul admiterii la secțiunea Master pentru luna iulie este următorul:

Locuri disponibile candidaților licențiați / The number of available places:

Programme / Program Budget places / Locuri buget Tuition places / Locuri taxă
AES: Automotive Embedded Software
(sisteme încorporate pentru domeniul auto)
20 4
CCIT: Cloud Computing and Internet of Things
(procesare cloud și internetul lucrurilor)
25 4
IT: Information Technology
(tehnologia informației)
25 4
ML: Machine Learning
(învățare automată)
30 8
SE: Software Engineering
(inginerie software)
30 4
ISA: Ingineria Sistemelor Automate
(automatic systems engineering)
25 4
SIAPS: Sisteme Informatice Aplicate în Producție și Servicii
(informatic systems applied to production and services)
30 4
SIIS: Sisteme Informatice în Îngrijirea Sănătății
(informatic systems applied to healthcare)
25 4
SISC: Securitatea Informațiilor și a Sistemelor Cibernetice
(security of information and of cybernetic systems)
25 4
TI: Tehnologii Informatice
(informatic technologies)
30 4
Total number of available places / Cifra de școlarizare totală PDF 265 44
Programe de studii

Tipuri de programe:

Prezentarea programelor: