Programarea Calculatoarelor: Laborator 9

Recapitulare

Operatori pe biți

Pentru a efectua prelucrările dorite, trebuie sa alegem operația potrivită și valoarea cu care facem acea operație (cu 1 și 0 pe pozițiile potrivite). Exemple (toate cu n> întreg, și biții numărați cu exponentul lui 2 corespunzător poziției în număr):

Tablouri și șiruri de caractere

Pentru a rezolva probleme cu tablouri, trebuie să știm să declarăm: Definim funcții care lucrează cu tablouri, ca de exemplu: Funcțiile se apelează cu tablouri (numele acestora) de tip și dimensiune potrivită:
int val = f(a, 10); // pentru ca double a[10] e declarat de 10 elemente
g(m, 12);      // apel cu matricea declarata anterior int m[12][10];
int n = h(sir);   // apel cu tabloul char sir[8] declarat anterior

Funcții de intrare-ieșire

La folosirea funcțiilor de citire trebuie verificat dacă citirea s-a efectuat corect. Multe probleme necesită prelucrarea cât timp intrarea corespunde unui anumit format, sau până la sfârșitul intrării, după tiparul:
 cât timp citirea s-a făcut corect
  prelucrează obiectul citit
Prelucrarea caracter cu caracter pănă la sfârșitul intrării:
int c;
while ((c = getchar()) != EOF) {
 // prelucreaza caracterul c
}
Citirea și prelucrarea linie cu linie a unui text:
char b[81];
while (fgets(b, 81, stdin)) {
 // prelucreaza linia citita in tabloul b
}
Citirea și prelucrarea unui șir de numere reale separate prin spații albe:
double x;
while (scanf("%lf", &x) == 1) {
 // prelucreaza pe x
}
Citirea unui text format de cuvinte separate prin spații albe, până la sfârșitul intrării:
char cuv[21];
while (scanf("%20s", cuv) == 1) {
 // prelucreaza cuvantul
}

Marius Minea
Last modified: Sat Apr 5 17:38:25 EET 2008