[ Actualizat 18.09.2020 ]
Rezultate SEPTEMBRIE 2020
Rezultatele finale ale concursului de admitere, septembrie 2020

Candidații pentru care pe coloana "ADMIS LA OPT" nu apare scris nimic sunt respinși.

În atenția candidaților admiși pe locuri cu taxă: Termenul de plată a taxei de școlarizare pentru studenții admiși cu taxă în septembrie 2020 PDF

Detalii despre procedurile de cazare, și despre programul Cantinei studentești PDF

Pentru candidații care au intrat la programele gestionate de departamentul Calculatoare: formularele online de opțiuni vor fi accesibile aici extern.

Taxa de recunoastere si echivalare pentru anii de studiu recunoscuti, in cuantum de 500 de lei / an recunoscut se va plati dupa inceperea anului universitar.
Taxa de echivalare a studiilor absolvite (preluare dosar pentru echivalare), in cuantum de 150 lei, se va plati în următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061 (pentru Taxe de MASTER prin Ordin de plată)
*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de echivalare la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de echivalare la AC pentru RUSU Adrian

Rezultate dupa interviu și înainte de runda de confirmări
IMPORTANT: Candidatii trebuie sa confirme locul obtinut! Nefinalizarea procedurii de confirmari, in termenul afisat, atrage eliminarea candidatului din concurs, inclusiv pentru studentii declarati admisi.

Rezultatele înainte de confirmări se găsesc aici.

Candidații pentru care pe coloana "ADMIS LA OPT" nu apare scris nimic NU SUNT ADMIȘI în prima rundă.

Calendarul pentru prima rundă de confirmări este vineri 18 septembrie între orele 9 și 12.

Pentru confirmare, sunt obligatorii plata taxei de confirmare și, pentru candidații admiși pe locuri fără taxă, depunerea la dosar a diplomei sau adeverinței de licență în ORIGINAL.

 1. Plata taxei de confirmare se poate face:
  • Din aplicația de admitere Enroll, cu cardul bancar (preferabil)
  • Prin transfer bancar în contul UPT și încărcare a dovezii plății în aplicația de admitere Enroll (conform instrucțiunilor din secțiunea Facultatea de Automatică şi Calculatoare - 6M > Încarcă dovada plăţii taxei de confirmare la AC > Observații)
  • sau într-o ultimă instanță plată cash la biroul de confirmare din clădirea Electro (sala B512 dacă marca de concurs începe cu 14-65 sau 14-66, sau sala B615 dacă marca de concurs începe cu 14-69, 14-70, 14-71, sau 14-72)
 2. Depunerea dosarului cu toate actele necesare se poate face:
  • La distanță, pentru absolvenții AC ai promoției 2020 care nu și-au ridicat adeverința de licență în original: Trimiteți o cerere de completare a dosarului către secretariat@cs.upt.ro dacă marca de concurs începe cu 14-65 sau 14-66, sau secretariat.admitere@aut.upt.ro dacă marca de concurs începe cu 14-69, 14-70, 14-71, sau 14-72; comisia va completa dosarul și vă va contacta pentru confirmare.
  • La distanță, pentru candidații care au ocupat în prima rundă un loc cu taxă: Înregistrați dovada plății taxei de confirmare în aplicația Enroll, și comisia de admitere vă va contacta în termen de 24 de ore pentru confirmare.
  • În biroul de confirmări (corpul B, clădirea Electro, sala B512 dacă marca de concurs începe cu 14-65 sau 14-66, sau sala B615 dacă marca de concurs începe cu 14-69, 14-70, 14-71, sau 14-72), într-un dosar plic, pentru candidații care sunt în posesia diplomei sau adeverinței de licență în ORIGINAL, luni 27 iulie între orele 10 și 13.
   Pentru a evita un drum ulterior la secretariat, ar fi preferabil ca cele 3 fotografii color să fie depuse tot acum.
   Vor fi respectate condițiile impuse de starea de alertă, respectiv distanțarea socială și purtarea măștii.

Pentru situații speciale contactați secretariat.admitere@aut.upt.ro sau secretariat@cs.upt.ro.

O eventuală rundă 2 de confirmări se va desfășura vineri 18 septembrie, ora 13.

Liste de verificare și Programarea la interviu
Candidatii sunt obligati sa verifice in listele de mai jos validitatea datelor de concurs. Eventualele contestatii, pe adresa secretariatului care gestioneaza programul pe care l-ati precizat ca prima optiune. Termen: joi, 17.09.2020, ora 9:00.

Datele de conectare la interviu vă vor fi transmise prin email-ul de către secretarul comisiei dvs.

Candidații care au precizat ca primă opțiune una din specializările în limba engleză vor avea prezentarea și vor susține interviul în limba engleză. Interviul va conține de asemenea și o probă de engleză pentru cei care au cel puțin o opțiune în limba engleză.

Candidații care nu participă la interviu vor fi eliminați din concurs.

Interviul constă într-o prezentare de către candidat a unei propuneri de teme de cercetare, eventual corelată cu tema abordată la lucrarea de diplomă (licență), urmată de întrebări din partea membrilor comisie. Se recomanda (dar nu e obligatorie) consultarea in acest scop a unui cadru didactic sau cercetator din domeniu.

Aprecierea prezentării de către comisie se face conform art. 19 din metodologia suplimentară AC PDF.

Timpul total alocat pentru fiecare student este de 5 minute (3 minute prezentare, 2 minute întrebari și discuții).

În perioada 7–15 septembrie, studenții admiși în sesiunea iulie care nu au depus 2 fotografii color de tip diplomă în dosarul de admitere sunt rugați să le aducă la Secretariat (parter, clădirea Electro, luni–joi 11:45–14:15, vineri 10:45–12:45).
Sesiunea SEPTEMBRIE 2020

Programul admiterii la secțiunea Master pentru luna septembrie este următorul:

Locuri disponibile candidaților licențiați / The number of available places:

Programme / Program Budget places / Locuri buget Tuition places / Locuri taxă
AES: Automotive Embedded Software
(sisteme încorporate pentru domeniul auto)
1 3
CCIT: Cloud Computing and Internet of Things
(procesare cloud și internetul lucrurilor)
- 3
IT: Information Technology
(tehnologia informației)
8 5
ML: Machine Learning
(învățare automată)
- 1
SE: Software Engineering
(inginerie software)
1 4
ISA: Ingineria Sistemelor Automate
(automatic systems engineering)
1 3
SIAPS: Sisteme Informatice Aplicate în Producție și Servicii
(informatic systems applied to production and services)
- 4
SIIS: Sisteme Informatice în Îngrijirea Sănătății
(informatic systems applied to healthcare)
- -
SISC: Securitatea Informațiilor și a Sistemelor Cibernetice
(security of information and of cybernetic systems)
- 1
TI: Tehnologii Informatice
(informatic technologies)
- 1
Total number of available places / Cifra de școlarizare totală PDF 11 25

Rezultate IULIE 2020
Rezultatele finale ale concursului de admitere, iulie 2020

În atenția candidaților admiși pe locuri cu taxă: perioada în care trebuie plătită prima rată din taxa de școlarizare PDF

În atenția candidaților români de pretutindeni admiși pe locuri cu taxă: perioada în care trebuie plătită prima rată din taxa de școlarizare PDF

Detalii privind cazarea candidaților admiși în anul 1 master vor fi furnizate după 1 septembrie.

Pentru candidații care au intrat la Tehnologii Informatice (TI): trebuie să vă alegeți cursurile opționale pe care le veți studia în anul 1. Formularul online de opțiuni este accesibil aici extern.

Pentru candidații care au intrat la programele gestionate de departamentul Calculatoare: formularele online de opțiuni vor fi accesibile aici extern.

Taxa de recunoastere si echivalare pentru anii de studiu recunoscuti, in cuantum de 500 de lei / an recunoscut se va plati dupa inceperea anului universitar.
Taxa de echivalare a studiilor absolvite (preluare dosar pentru echivalare), in cuantum de 150 lei, se va plati în următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061 (pentru Taxe de MASTER prin Ordin de plată)
*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de echivalare la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de echivalare la AC pentru RUSU Adrian

Etapa 2 - Rezultate dupa interviu și înainte de runda 1 de confirmări
IMPORTANT: Candidatii trebuie sa confirme locul obtinut! Nefinalizarea procedurii de confirmari, in termenul afisat, atrage eliminarea candidatului din concurs, inclusiv pentru studentii declarati admisi.

Rezultatele înainte de confirmări se găsesc aici.

Candidații pentru care pe coloana "ADMIS LA OPT" nu apare scris nimic NU SUNT ADMIȘI în prima rundă.

Calendarul pentru prima rundă de confirmări a locurilor alocate etapei 2 de admitere este luni 27 iulie între orele 10 și 13.

Pentru confirmare, sunt obligatorii plata taxei de confirmare și, pentru candidații admiși pe locuri fără taxă, depunerea la dosar a diplomei sau adeverinței de licență în ORIGINAL.

 1. Plata taxei de confirmare se poate face:
  • Din aplicația de admitere Enroll, cu cardul bancar (preferabil)
  • Prin transfer bancar în contul UPT și încărcare a dovezii plății în aplicația de admitere Enroll (conform instrucțiunilor din secțiunea Facultatea de Automatică şi Calculatoare - 6M > Încarcă dovada plăţii taxei de confirmare la AC > Observații)
  • sau într-o ultimă instanță plată cash la biroul de confirmare de la parter, corpul B, clădirea Electro (sala B012 dacă marca de concurs începe cu 14-65 sau 14-66, sau sala B615 dacă marca de concurs începe cu 14-69, 14-70, sau 14-71)
 2. Depunerea dosarului cu toate actele necesare se poate face:
  • La distanță, pentru absolvenții AC ai promoției 2020 care nu și-au ridicat adeverința de licență în original: Trimiteți o cerere de completare a dosarului către secretariat@cs.upt.ro dacă marca de concurs începe cu 14-65 sau 14-66, sau secretariat.admitere@aut.upt.ro dacă marca de concurs începe cu 14-69, 14-70, sau 14-71; comisia va completa dosarul și vă va contacta pentru confirmare.
  • La distanță, pentru candidații care au ocupat în prima rundă un loc cu taxă: Înregistrați dovada plății taxei de confirmare în aplicația Enroll, și comisia de admitere vă va contacta în termen de 24 de ore pentru confirmare.
  • În biroul de confirmări (parter, corpul B, clădirea Electro, sala B012 dacă marca de concurs începe cu 14-65 sau 14-66, sau sala B615 dacă marca de concurs începe cu 14-69, 14-70, sau 14-71), într-un dosar plic, pentru candidații care sunt în posesia diplomei sau adeverinței de licență în ORIGINAL, luni 27 iulie între orele 10 și 13.
   Pentru a evita un drum ulterior la secretariat, ar fi preferabil ca cele 3 fotografii color să fie depuse tot acum.
   Vor fi respectate condițiile impuse de starea de alertă, respectiv distanțarea socială și purtarea măștii.

Pentru situații speciale contactați secretariat.admitere@aut.upt.ro sau secretariat@cs.upt.ro.

O eventuală rundă 2 de confirmări se va desfășura marți 28 iulie.

Programarea la interviu etapa 2
Programarea la interviu, etapa 2, 24.07.2020.

Liste de verificare etapa 2
Candidatii sunt obligati sa verifice in listele de mai jos validitatea datelor de concurs. Eventualele contestatii, pe adresa secretariatului care gestioneaza programul pe care l-ati precizat ca prima optiune. Termen: vineri, 24.07.2020, ora 9:00.

Etapa 1 - Rezultate după runda 2 de confirmări

S-a încheiat a doua rundă de confirmări a primei etape. Candidații care nu au confirmat au fost eliminați din concurs; rezultatele finale sunt nemodificate față de runda precedentă.

Rezultatele etapei 1 de admitere se găsesc aici.

Candidații pentru care pe coloana "ADMIS LA OPT" nu apare scris nimic NU SUNT ADMIȘI în prima etapă.

Români de pretutindeni: Rezultatele finale ale concursului de admitere în cadrul Universității Politehnica Timișoara pe locurile alocate tinerilor de origine etnică română și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate PDF

Cazare: Informații privind cazarea celor admiși în anul 1 master PDF

În atenția candidaților admiși pe locuri cu taxă:

Etapa 1 - Rezultate după runda 1 de confirmări

S-a încheiat prima rundă de confirmări. Candidații care nu au confirmat au fost eliminați din concurs. Pe locurile eliberate astfel au fost redistribuiți ceilalți candidați, în ordinea mediei de admitere.

Candidații care au confirmat în runda 1 nu mai trebuie să confirme; vă rugăm re-verificați în lista următoare programul la care ați fost admiși acum.

Candidații care au fost declarați admiși pentru prima dată acum trebuie să confirme locul obținut, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos, aplicabile și rundei 1.

Rezultatele înainte de runda 2 de confirmări se găsesc aici.

Candidații pentru care pe coloana "ADMIS LA OPT" nu apare scris nimic NU SUNT ADMIȘI în prima rundă.

Etapa 1 - Rezultate dupa interviu și înainte de runda 1 de confirmări
IMPORTANT: Candidatii trebuie sa confirme locul obtinut! Nefinalizarea procedurii de confirmari, in termenul afisat, atrage eliminarea candidatului din concurs, inclusiv pentru studentii declarati admisi.

Rezultatele înainte de confirmări se găsesc aici.

Candidații pentru care pe coloana "ADMIS LA OPT" nu apare scris nimic NU SUNT ADMIȘI în prima rundă.

Calendarul pentru prima rundă de confirmări a locurilor alocate etapei 1 de admitere este luni 13 iulie și marți 14 iulie.

Pentru confirmare, sunt obligatorii plata taxei de confirmare și, pentru candidații admiși pe locuri fără taxă, depunerea la dosar a diplomei sau adeverinței de licență în ORIGINAL.

 1. Plata taxei de confirmare se poate face:
  • Din aplicația de admitere Enroll, cu cardul bancar (preferabil)
  • Prin transfer bancar în contul UPT și încărcare a dovezii plății în aplicația de admitere Enroll (conform instrucțiunilor din secțiunea Facultatea de Automatică şi Calculatoare - 6M > Încarcă dovada plăţii taxei de confirmare la AC > Observații)
  • sau într-o ultimă instanță plată cash la biroul de confirmare de la parter, corpul B, clădirea Electro (sala B012 dacă marca de concurs începe cu 14-65 sau 14-66, sau sala B020 dacă marca de concurs începe cu 14-69, 14-70, sau 14-71)
 2. Depunerea dosarului cu toate actele necesare se poate face:
  • La distanță, pentru absolvenții AC ai promoției 2020 care nu și-au ridicat adeverința de licență în original: Trimiteți o cerere de completare a dosarului către secretariat@cs.upt.ro dacă marca de concurs începe cu 14-65 sau 14-66, sau secretariat.admitere@aut.upt.ro dacă marca de concurs începe cu 14-69, 14-70, sau 14-71; comisia va completa dosarul și vă va contacta pentru confirmare.
  • La distanță, pentru candidații care au ocupat în prima rundă un loc cu taxă: Înregistrați dovada plății taxei de confirmare în aplicația Enroll, și comisia de admitere vă va contacta în termen de 24 de ore pentru confirmare.
  • În biroul de confirmări (parter, corpul B, clădirea Electro, sala B012 dacă marca de concurs începe cu 14-65 sau 14-66, sau sala B020 dacă marca de concurs începe cu 14-69, 14-70, sau 14-71), într-un dosar plic, pentru candidații care sunt în posesia diplomei sau adeverinței de licență în ORIGINAL, luni 13 iulie sau marți 14 iulie, între orele 9 și 12.
   Pentru a evita un drum ulterior la secretariat, ar fi preferabil ca cele 3 fotografii color să fie depuse tot acum.
   Vor fi respectate condițiile impuse de starea de alertă, respectiv distanțarea socială și purtarea măștii.

Pentru situații speciale contactați secretariat.admitere@aut.upt.ro sau secretariat@cs.upt.ro.

O eventuală rundă 2 de confirmări se va desfășura miercuri 15 iulie.

Programarea la interviu etapa 1
Programarea la interviu.

Liste de verificare etapa 1
Candidatii sunt obligati sa verifice in listele de mai jos validitatea datelor de concurs. Eventualele contestatii, pe adresa secretariatului care gestioneaza programul pe care l-ati precizat ca prima optiune. Termen: vineri, 10.07.2020, ora 9:00.

Termenul limita de inscriere

IMPORTANT: Termenul limita de inscriere pentru etapa 2 este joi, 23 iulie 2020 ora 14:00. Candidatii care se inscriu dupa aceasta ora nu vor fi luati in considerare. Inscriere inseamna finalizarea intregii proceduri si furnizarea tuturor actelor necesare.

De asemenea, candidatii care opteaza pentru echivalarea interviului cu media de licenta, dar nu furnizeaza, pana la acest termen limita, documentele oficiale din care sa reiasa valoarea mediei multianuale, vor trebui sa se prezinte la interviul online.

Etape

Metodologia UPT de organizare și desfășurare a concursului de admitere 2020 la ciclul de studii universitare de master PDF

Procedura de desfășurare on-line a concursului de admitere la master PDF

Acte necesare pentru dosarul de înscriere - admitere master 2020 extern

Noutăți admitere master: Conform metodologiei de admitere la master și în urma consultațiilor în Biroul Consiliului Facultății din data de 15.06.2020, pentru nota de apreciere sintetică Ni din formula mediei de admitere la master, Facultatea de Automatică și Calculatoare a optat pentru varianta cu echivalarea cu media multianuală de licență, pentru absolvenții aceluiași domeniu de licență cu cel de master, la solicitarea candidaților.

According to the methodology for admission to the Master programs, and following consultations in the Faculty Council Office on 15.06.2020, for the synthetic assessment note Ni from the formula for the admission grade, the Faculty of Automation and Computers opted for equating it to the multiannual average of the bachelor program, for graduates with the same bachelor's and master's field, at the candidate’s request.

Programul admiterii la secțiunea Master pentru luna iulie este următorul:

Locuri disponibile candidaților licențiați / The number of available places:

Programme / Program Budget places / Locuri buget Tuition places / Locuri taxă
AES: Automotive Embedded Software
(sisteme încorporate pentru domeniul auto)
20 4
CCIT: Cloud Computing and Internet of Things
(procesare cloud și internetul lucrurilor)
25 4
IT: Information Technology
(tehnologia informației)
25-5 4+1
ML: Machine Learning
(învățare automată)
30+10 8+2
SE: Software Engineering
(inginerie software)
30 4
ISA: Ingineria Sistemelor Automate
(automatic systems engineering)
25 4
SIAPS: Sisteme Informatice Aplicate în Producție și Servicii
(informatic systems applied to production and services)
30+5 4+1
SIIS: Sisteme Informatice în Îngrijirea Sănătății
(informatic systems applied to healthcare)
25 4
SISC: Securitatea Informațiilor și a Sistemelor Cibernetice
(security of information and of cybernetic systems)
25+5 4+1
TI: Tehnologii Informatice
(informatic technologies)
30+5 4+1
Total number of available places / Cifra de școlarizare totală PDF 265+20 44+6
Programe de studii

Tipuri de programe:

Prezentarea programelor: