VLADIMIR-IOAN CREȚU


Education (Educaţie)

 • 1984          : PhD in Computer Science at the Polytechnic Institute "Traian Vuia" of Timişoara, România. (Doctor în domeniul Calculatoare la Institutul  Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara, România)
 • 1969-1974  : Computer Science Engineer (MSc), Polytechnic Institute "Traian Vuia" of Timişoara, România. (Institutul  Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, specializarea Calculatoare Electronice)
 • 1965-1969  : High School "Emanuil Gojdu", Oradea, România. (Liceul teoretic "Emanuil Gojdu", Oradea, România)

Professional Titles  (Titluri profesionale)

·        2016          : Professor Emeritus of Politehnica University Timişoara. (Profesor emerit al Universităţii Politehnica Timişoara).

·        1994-         : Doctoral supervisor in Computer Science and Information Technology. (Conducător de doctorat în ramura Ştiinţe Inginereşti, domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei).

·        1992-2020  : Professor, Computer&Information Technology Dept., Politehnica University Timişoara. (Profesor universitar titular Departamentul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica Timişoara).

·        1990-1992  : Associate Professor, Politehnica University of Timişoara. (Conferenţiar titular Departamentul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica Timişoara).

·        1984-         : PhD Computer Science. (Doctor în domeniul Calculatoare la Institutul  Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara, România).

·        1982-1990  : Assistant Professor. (Şef de lucrări, Catedra Calculatoare, Institutul  Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara, România).

·        1978-1982  : Teaching & Research Assistant. (Asistent universitar, Catedra Calculatoare, Institutul  Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara, România).

·        1976-1978  : Researcher, Computer Center of the Polytechnic Institute "Traian Vuia" of Timişoara. (Cercetător Centrul de Calcul al Institutului  Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara, România).

·        1974-1976  : Researcher, Institute of Computing Technique Bucharest, Timişoara Branch (Cercetător Institutul de Tehnică de Calcul Bucureşti, Filiala Timişoara).

 


Member (Membru)

·        2012- Member of Technical Sciences Academy of Romania. (Membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România).

·        2009- Senior Member of ACM. (Membru senior ACM).

·        2008- Member of Academically Society of Computer Science & Engineering from România. (Membru al Societăţii Academice de Ştiinţa şi Ingineria Calculatoarelor din România).

·        2002- Member of IEEE. (Membru IEEE).

·        2001- Member of Scientific Board of National Center for Information Technology. (Membru al Bordului Ştiinţific al Centrului Naţional de Tehnologia Informaţiei).

·        1999- Correspondent Member of Technical Sciences Academy of Romania. (Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România).

·        1998- Member of Romanian General Association of Engineers. (Membru al Asociaţiei Generale a Inginerior din România).

·        1996- Member of Association "Universitary Horizons". (Membru al Asociaţiei Generale a Inginerior din România).

·        1995- Member of ACM. (Membru al ACM).

·        1991- Member of Academy of Scientists from Romania. (Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România).


Responsibilities (Responsabilităţi)

 • 2013-2022    : President of Timişoara Branch of Technical Sciences Academy of România. (Preşedinte al Filialei Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România).
 • 2011-2020              : Director of Research Center in Computers and Information Technology, Politehnica University Timişoara. (Director al Centrului de Cercetare  Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica Timişoara)
 • 2001-2011    : Co-Director Scientific Research Center in Automatics and Computers. (Co-director al Centrului de Cercetare  Calculatoare şi Automatică, Universitatea Politehnica Timişoara).
 • 1996 – 2022 : President of Association “Universitary Horizons” Timişoara. (Preşedintele AsociaţieiOrizonturi UniversitareTimişoara).
 • 1992-2016     : Head of Computer & Software Engineering Department, Politehnica University of Timişoara. (Director al Departamentului Calculatoare al Universităţii Politehnica Timişoara).

Expert, Professional Commissions member (Expert, membru în Comisii profesionale)

 • 2006 – 2009   : Member ARACIS (Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education), Commission for Engineering Sciences.  (Membru ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), Comisia Ştiinţe Inginereşti).
 • 2004 – 2016   : Member CNADTCU – (National Council for Attestation of Titles, Diplomas and Universitary Certificates),  Ministry of Education and Research, Commission for Control, Computers and Informatics. (Membru CNADCTU - (Consiliul Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare) Comisia Automatică, Calculatoare, Informatică).
 • 2003 – 2006   : Member CNEAA (National Council for Academic Evaluation and Attestation),  Commission for engineering sciences  C 04. (Membru CNEAA (Consilul Naţional pentru Evaluare Academică şi Atestare), Comisia Ştiinte Inginereşti C 04)
 • 2003 –           : Expert ARACIS (Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education).  (Expert ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior)
 • 2003 –           : Expert CNEAA (National Council for Academic Evaluation and Attestation). (Expert CNEAA (Consilul Naţional pentru Evaluare Academică şi Atestare)).
 • 1999            : Expert CNCSIS (National Council for Scientific Reseach in Higher Education). (Expert Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior)

Languages (Limbi cunoscute)

 • Romanian
 • English
 • French


Last modification: December 2022

Biography Research Courses Publications Commitees Member Books Supervised PhD. Theses Inventions & Innovations